How-to-manually-style-WordPress-navigation-menu

Hướng Dẫn Làm Theme WordPress – Phần 4: Menu Navigation

Đầu tiên các bạn vào Post > Categories > Thêm Categories > điền Name và Slug

categories-danh-muc

Sau đó bạn thêm đoạn code sau vào file functions.php để tạo menu trên WordPress


function theme_features() {
register_nav_menu('headerMenuLocation','Header Menu Location');
}
add_action('after_setup_theme', 'theme_features');

Kế tiếp bạn include menu bạn vừa tạo vào file header.php:

header php

Sau khi include Menu vào rồi thì bạn vào giao diện admin WordPress để tiến hành thiết lập menu. Bạn vào Appearance => Menu => Create Menu => Chọn Tab Categories => đưa các categories mình cần vào => Chọn Tên Menu Của mình vừa tạo (Ở đây của hungmkt là Header Menu Location) => Lưu lại

=> Style CSS menu theo ý mình muốn hiển thị nhé.


135