google-index-website

Khắc Phục Tình Trạng Website Không Được Index Google

Nếu bạn thử hết tất cả các cách trên và chờ đợi khá lâu mà không thấy website của mình không được index, thì có thể website của bạn đang bị vướng các gặp các trường hợp sau:

robots-txt-noindex-hungmkt-0902262682
Khắc Phục Tình Trạng Website Không Được Index Google

Website có chứa thẻ No-index

Thẻ No-index có nghĩa là không cần lập chỉ mục trang này, nếu website vô tình chứa thẻ này thì website của bạn sẽ không được Google index.

Do đó, hãy kiểm tra website của bạn, nếu Google hiển thị URL đã gửi được đánh dấu No-index thì bạn nên khắc phục theo cách sau.

Truy cập HTML code và tìm kiếm 1 trong 2 đoạn mã sau và xóa chúng:

<meta name = “googlebot” content = “noindex”>

<meta name = “robots” content = “noindex”>, x-robots-tag: noindex

Google bot đã bị file Robot.txt chặn không cho index website

Robot.txt là một tệp cho phép hoặc giới hạn không cho Google Bot index website.

Nếu không muốn URL nào đó được index thì có thể thông báo rằng URL này không quan trọng, Google Bot sẽ không lập chỉ mục cho trang đó.

Để kiểm tra URL đó, truy cập

https://www.google.com/webmasters/tools/robots-testing-tool/ và paste URL cần kiểm tra vào xem có bị chặn hay không.

Bạn bị mắc phải hình phạt thủ công

Hình phạt thủ công hay còn gọi Google Penalty được Webmaster của Google thực hiện để trừng phạt các website vi phạm nguyên tắc quản trị trang web theo Google.

Những website bị phạt thủ công có khả năng cao bị xóa khỏi danh sách index của Google và phải bỏ ra nhiều nỗ lực để có thể khôi phục lại.

Thực ra, trường hợp này chỉ xảy ra nếu bạn sử dụng chiến thuật Black Hat SEO, điều này cực kỳ tối kỵ.


81