seo-video-youtube

Kỹ Thuật SEO Video Trên Youtube

Bước 01: Onpage, tối ưu hóa video thận thiện với các công cụ tìm kiếm, đặc biệt google

Bước 02: Offpage, kỹ thuật tối ưu hóa các yếu tố bên ngoài video Yotube

Các yếu tố khác không thể bỏ qua trong việc gia tăng thứ hạng video trên yotube

Tối ưu hóa video thận thiện với các công cụ tìm kiếm, đặc biệt google

 • Tối ưu các yếu tố trên video ( Thuộc ngữ SEO gọi là Onpage)
 • Tiêu đề video ( độ dài 69 ký tự bao gồm các khoảng trắng)
 • Mô tả video ( Không quá 160 ký tự, bao gồm khoảng trắng )
 • Các nhãn cho bài viết ( 3-5 nhãn) phù hợp
 • Định vị vị trí xuất bản, mong muốn khu vực tìm kiếm
 • Xác nhận bản quyền
 • Áp dụng 4 nguyên tắc vàng của SEO
 • Độ nổi bật
 • Tần số
 • Mật Độ
 • Độ tiềm cận trong

Trong tiêu đề, mô tả, tag cho video. Trỏ một link của video trong phần mô tả ( Mục đích gia tăng lá phiếu bình chọn)

Kỹ thuật tối ưu hóa các yếu tố bên ngoài video Yotube

Phần 1: Submit video trên các công cụ tìm kiếm.

Phần 2: Tạo các liên kết về video.

 • Xây dựng phát triển các phiếu bình chọn ( thích video)
 • Bình luận video ( đặc biệt bình chọn theo góc độ SEO)
 • Đề xuất video của mình trong các video nổi tiếng có cùng chủ đề.
 • Gia tăng tỉ lệ click trong tìm kiếm ( CTR)

Phổ biến video trên các trang mạng video khác, ( yume, vimeo…) lưu ý nhớ trỏ link về video chính. Tìm kiếm các phiếu ủng hộ bằng các backlink ( diễn đàn, comment video khác)

Những yếu tố không nhỏ ảnh hưởng thứ hạng Video trên Youtube trên công cụ tìm kiếm

 • Độ tuổi + uy tín của tài khoản
 • Thumbnail, tỉ lệ 4:3 là chuẩn

Ngoài ra, góc độ nhận dạng thương hiệu không thể không xét đến: Nội dung video cần có Logo, địa chỉ website vào vị trí đầu và cuối video. Hãy kiểm chứng kết quả bằng các kỹ thuật trên nhé!


65