seo-lam-gi-quy-trinh-seo

Làm SEO bắt đầu từ đâu – Quy trình SEO

Quy trình SEO và công cụ phân tích từ khoá cơ bản trước khi SEO, quy trình SEO sẽ có rất nhiều trường phái.

Qua quá trình nghiên cứu thì chúng tôi xem xét quy trình SEO này khá chuẩn. Mời các bạn tham khảo:

quy-trinh-seo
Quy trình SEO cơ bản ( Search Engine Optimization)

Bên cạnh đó chúng tôi phát triển một quy trình cao cấp chỉ áp dụng cho các SEOer cấp cao.

Đây là quy trình SEO chỉ dành cho các cấp bậc SEOer Manager. Đang được áp dụng tại team hungmkt.

Tuy nhiên chúng tôi khuyên bạn không nên áp dụng quy trình này trong giai đoạn đầu làm SEO bởi tính phức tạp của vấn đề.

quy-trinh-seo-nang-cao
Quy trình SEO nâng cao ( Search Engine Optimization)

128