seo-onpage

SEO Onpage bao gồm các phần nào?

 1. CODER

 • Thẻ tiêu đề (Title)
 • Thẻ mô tả (description)
 • Đường dẫn (URL, link)
 1. NỘI DUNG

 • Độ nổi bật
 • Mật độ từ khóa
 • Tần số từ khóa
 • Độ tiệm cận từ khóa
 • Hình ảnh
 1. LIÊN KẾT NỘI BỘ

 • Mô hình bánh xe link
 • Mô hình kim tự tháp
 1. CÔNG NGHỆ WEBSITE

 • Blogger
 • WordPress
 1. CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ

 • Sitemap
 • Google Analytics
 • Google Webmastertool

148