Internal-Linking-Guide

SEO Onpage – Tuyệt Kỹ Liên Kết Nội Bộ Vượt Qua Đối Thủ

Liên kết nội bộ là quá trình kết nối 1 trang hay 1 bài viết với 1 trang hay 1 bài viết khác trong cùng một trang website với những nội dung liên quan.

Nếu chúng ta không liên kết nội bộ cho website thì sẽ như thế nào?

Hungmkt lấy ví dụ câu chuyện bó đũa nhé, nếu chúng ta bẽ gãy từng cây một thì rất dễ dàng nhưng khi chúng ta bẽ cả một bó đũa thì chúng ta sẽ như thế nào? Có phải là dùng rất là nhiều sức và thời gian không các bạn.

Đó là lý do chúng ta cần phải liên kết nội bộ cho website của chúng ta, nhằm mục đích tạo sự liên kết chặt chẽ qua lại giữa các trang cũng như điều hướng được người đọc lưu lại trên website chúng ta lâu hơn cũng như điều hướng cho bots Google quét dễ dàng hơn.

Hiện tại có khá nhiều mô hình liên kết nội bộ nhưng phổ biến và cơ bản nhất là 2 mô hình liên kết nội bộ: Mô hình kim tự tháp và mô hình bánh xe link.

a. Mô hình bánh xe link (Link wheel)

– Một trang hay 1 bài viết cần SEO nằm tại vị trí trung tâm, xung quanh là các trang hay bài viết bổ trợ cho nó.

– Các trang hay bài viết bổ trợ sẽ đi link về trang hay bài viết cần SEO. Lưu ý là trang hay bài viết cần SEO không đi link ngược lại cho các trang hay bài viết bộ trợ (nó chỉ được nhận link thôi)

– Các trang hay bài viết bổ trợ sẽ đi link liên kết lại với nhau theo nguyên lý cân bằng (chiều hướng mũi tên 2 chiều) theo một vòng tròn khép kín.

b. Mô hình kim tự tháp (Link pyramid)

Là một mô hình đi link từ dưới lên theo kiểu đa tầng như một cái tháp, gồm nhiều tầng từ các trang hay bài viết bổ trợ khác nhau trong 1 trang website.

  • Tầng 1: Chính là trang hay bài viết chúng ta cần SEO. Nó sẽ chỉ được nhận link từ các tầng dưới nó và không được đi link ngược lại.
  • Tầng 2: Là các trang hay bài viết sẽ đi link về tầng 1 cho trang hay bài viết cần SEO.
  • Tầng 3: Là các trang hay bài viết bổ trợ và sẽ đi link về tầng 2.

Tương tự như thế cho các tầng dưới nó như: tầng 4 sẽ đi link về tầng 3, tầng 5 sẽ đi link về tầng 4… Còn tùy thuộc vào nguồn nhân lực và thời gian của bạn.

Lưu ý:

  • Không được phép đi link ngược lại từ tầng trên về tầng dưới.
  • Đi link từ tầng thấp nhất đi lên.

Sau đây là sự kết hợp 2 mô hình liên kết nội bộ: Kim tự tháp và bánh xe link

mo-hinh-lien-ket-noi-bo-seo-onpage-900
Mô hình liên kết nội bộ SEO Onpage

Phương pháp triển khai liên kết nội bộ hiệu quả

Các bạn thực hiện 5 bước triển khai sau:

  • Bước 1: Sao chép (copy) tất cả các đường dẫn (url, link) của các trang hay bài viết trong website chúng ta.
  • Bước 2: Xác định từ khóa chính và các từ khóa phụ. Trang nào hay bài viết nào cần SEO và các trang hay các bài viết bổ trợ cho bài cần SEO.
  • Bước 3: Tiến hành đi link về trang hay bài viết cần SEO.
  • Bước 4: Tiến hành đi link cho các trang hay các bài viết bổ trợ lại với nhau theo nguyên tắc cân bằng, mũi tên 2 chiều.

Các trang và các bài viết bổ trợ có các từ khóa: B, C, D, E

STT LINK TKC TKP 1 TKP 2 TKP 3
1 https://vidu.com/A A
2 https://vidu.com/B B A C E
3 https://vidu.com/C C A B D
4 https://vidu.com/D D A C E
5 https://vidu.com/E E A B D

Ví dụ bài 1 có từ khóa chính là A, thì các bạn sẽ ghi ngay bài 1 là A (như hình). Tương tự ghi từ khóa chính của các bài còn lại.Để đơn giản hơn cho mô hình bánh xe link, các bạn cần vẽ trực tiếp ra giấy và ghi vào các từ khóa của từng bài.

Kế đến các bạn sẽ thêm vào các từ khóa phụ của bài cần SEO, ở ví dụ này là bài 1 có từ khóa cần SEO là A.Thì các bài bổ trợ trỏ link về bài 1 phải chứa từ khóa của bài 1 là: A (như hình). Trong nội dung của bài 2-3-4-5 đều chứa từ khóa A của bài 1.

Đối với bài 2 muốn liên kết với bài 3 và bài 5 (theo hướng mũi tên) thì bài 2 phải chứa từ khóa của bài 3: B và bài 5: E (như hình) à Một bài 2 bổ trợ thì trong nội dung của nó sẽ chứa 4 từ khóa: A-B-E-từ khóa của chính nó là B. Tương tự cho các bài bổ trợ còn lại (như hình).

mo-hinh-banh-xe-link
Mô hình bánh xe link – SEO Onpage

144